Philaelphia Eagles

Race:  Wood Elf
Coach:  Mightyg
Description

 
Philaelphia Eagles team badge
Bulletin board from the coach
Nov. 20th, 2015 - old news
Slutspel klart
Sista matchen mot de osedvanligt onda alvkusinerna från Naggaroth väntar. Prio ett är överlevnad och förhoppningsvis insamlande av pengar för att återta styrka inför det stundande slutspelet.
- Mightyg
 
 
 
Tournaments played:
Blood Bowl
Trophies won:
Fair Play Dove: Blood Bowl

  go to previous page
Dungeonbowl League
Naggaroth Open
World Edge Superleague
Orcidas Team of the season
'Bloody Buckle'
Fair Play Dove

 
 
Some names and images are ® reg. trademarks of Games Workshop    |    code based on Aros Blood Bowl League