Nuln Nightcrawlers

Race:  Necromantic
Coach:  Daniel
Description
De sanka markerna kring Reiks norra banker i Nuln är ett öde område i den annars tätbefolkade staden, Det frätande slammet från garverierna längre upp på kullarna rinner här ut i Reik via dess biflöden och röken från smedjorna och stålverken lägger sig tungt över detta ofta dimbeklädda område. Få färdas här på dagtid, efter skymning vågar ingen sig hit.
Sedan flera månader har en byggnad börjats byggas i området, nära den närmsta använda bron. Det ser ut som en Blood Bowlarena....

 
Nuln Nightcrawlers team badge
Bulletin board from the coach
...empty... 
 
 
Tournaments played:
Blood Bowl, Deathbowl
Trophies won:
Deathbowl Statue: Deathbowl

  go to previous page
Dungeonbowl League
Naggaroth Open
World Edge Superleague
Orcidas Team of the season
'Bloody Buckle'
Fair Play Dove

 
 
Some names and images are ® reg. trademarks of Games Workshop    |    code based on Aros Blood Bowl League